TILBEDELSEN FORTSÆTTER – DOG MED ÆNDRINGER:

Siden fastetidens begyndelse har der i menigheden været til sakramental tilbedelse hver torsdag kl. 17-18, hvor der også har været mulighed for at man kan komme til skriftemål. Tilbedelsen holder pause i løbet af juli måned, men fortsætter efter sommerferien – dog med den ændring, at det fra og med august bliver ændret til at det her i Helsingør fremover kun vil være hver andentorsdag i ulige uger, mens at det i Hillerød til gengæld bliver hver anden fredag i de lige uger. 

Ændringen skyldes at jeg jo er sognepræst for de to menigheder heroppe i Nordsjælland samtidig med at jeg er ansvarlig for bispedømmets Kirkelige Domstol, hvilket betyder en til tider lidt travl kalender, hvilket kun vil blive øget i takt med at vi nu sammen forsøger at stable flere pastorale tilbud på benene heroppe i vores to menigheder. Jeg håber på jeres forståelse for denne ændring, og vil så samtidig benytte muligheden for at gøre lidt ”reklame” for tilbedelsen: Kom og brug en times tid i bøn sammen med Kristus – det vil gøre underværker for din sjæl på alle tænkelige måder.    

Paven: ”I Guds navn beder jeg jer om at stoppe denne massakre!”

Efter Angelusbønnen søndag den 13. marts bad pave Frans folk om at samles for at bede for fred i Ukraine.

”Kære brødre og søstre. Vi har netop bedt til Maria. Byen, som bærer hendes navn, Mariupol, er denne uge blevet en martyrernes by i den oprivende krig, der hærger i Ukraine. At dræbe børn, uskyldige mennesker og våbenløse civile er barbari. Ingen strategiske grunde kan begrunde det: Det eneste rigtige er at standse denne uacceptable, væbnede aggression før der kun er kirkegårde tilbage i byerne. Med et lidende hjerte slutter jeg mig til almindelige menneskers røst, der bønfalder om at stoppe krige. I Guds navn, hør de lidendes råb og indstil bombningen og angrebene! Vær fast besluttet på at indlede reelle forhandlinger og gør de humanitære korridorer effektive og trygge. I Guds navn beder jeg jer om at stoppe denne massakre!

Jeg vil endnu engang opfordre til at give de mange flygtninge, som Kristus er nærværende i, en varm modtagelse, og jeg takker for det store netværk af solidaritet, som er blevet etableret. Jeg beder alle menigheder i bispedømmerne og alle religiøse fællesskaber om at holde flere bedestunder for fred. Gud alene er fredens Gud, ikke krigens Gud, og de, der støtter vold, vanærer hans navn. Lad os nu bede i stilhed for de lidende og lad os bede om, at Gud omvender hjerterne og udstyrer dem med en fast vilje til fred!”  

Katolsk.dk

Koncert med Helsingør Kammerorkester blev afholdt Lørdag den 23. april 2015 

Her opførtes Pergolesi´s Stabat Mater, passionsmusik, der skildrer Jomfru Marias smerte ved Jesu Kors. Koncerten blev optaget på video som kan ses her