Undervisning til 1. Kommunion september 2022 - 2023

1. kommunionsundervisningen indledes med et infomøde for forældrene tirsdag den 9. august kl. 19 (slutter senest kl. 20), hvor praktiske ting omkring undervisning samt tilmelding vil blive ordnet. Selve undervisningen starter søndag den 14. august, og vil finde sted de dage hvor søndagsmessen fejres kl. 9, hvorefter undervisningen finder sted ca. kl. 10-12. 

Selve messen er en vigtig del af undervisningsforløbet og derfor forventer vi, at både børnene og forældrene så vidt muligt også deltager i søndagsmessen, dvs. enten den danske kl. 9 eller den polske kl. 13. Børnene modtager deres første hellige kommunion lørdag den 15. april 2023 - kl. 10. 

Datoerne for undervisningen er: 14/8 - 28/8 - 11/9 - 25/9 – 9/10 – 13/11 – 27/11 – 11/12 – 8/1 – 22/1 – 26/2 – 12/3 samt 26/3. Efter jul vil en dato for børnenes 1. skriftemål samt for generalprøven blive meddelt forældrene.

 

Undervisning til Firmelse 2022 - 2023

Hvis man ønsker at blive firmet i det kommende årså er man hjertelig velkommen til at deltage i undervisningen i Hillerød. Man kan kontakte sognepræsten, p. Jan Hansen (som er sognepræst for både Hillerød & Helsingør), vedr. information om forløbet i Hillerød. Man kan også vælge at blive firmet et helt tredje sted, efter aftale med sognepræsten.

 

Lidt om undervisning til 1. Kommunion og Firmelse 

Børn til 1. Kommunion skal være fyldt 8 år eller gå i 2. klasse, når undervisningen begynder. Unge til firmelse skal være fyldt 14 år eller gå i 8. klasse, når undervisningen begynder.

I skal have en kopi af jeres dåbsattest og meget gerne jeres forældre med første gang.

Undervisningen koster kr. 350,00 incl. undervisningsmateriale og en lille forfriskning hver gang.