”MARIA UNDFANGET UDEN SYND, BED FOR OS, SOM TAGER VOR TILFLUGT TIL DIG”.

Dette er ordene, som står omkring Guds Moder på ”den undergørende medalje”.

Tegnene og symbolerne på begge medaljens sider rummer hele biblen.

Denne medalje blev af det franske folk kaldt: ”Den undergørende medalje”, da den i 1832 blev fremstillet med biskoppen af Paris’ tilladelse. Biskoppen gav sit ja med den begrundelse;” at det i hvert fald ikke kunne skade at gå med en medalje, som mindede én om Gudsmoderes renhed og om hendes forbøns magt over det onde”.

Næppe var de første medaljer kommet ud, før der skete forunderlige helbredelser og omvendelser til troen og til kirken. Efterspørgslen steg, så der måtte produceres i millionvis af dem. (Naturligvis krævede overtroen sit. – Mange bar den som en amulet).

Det er omkring 173 år siden dette tog sin begyndelse, og stadig går medaljen fra hånd til hånd og knytter usynlige bånd imellem de troende – og imellem den synlige og den åndelige verden.

Hvem tog initiativet til denne medaljes fremstilling?

Den 22. januar 1830 indtrådte Catherine Labouré i Sankt Vincent Søstrenes Kongregation (klosterordenen) i Paris, 24 år gammel.

Catherine var af bondeslægt, tavs, arbejdsom og på grund af moderens tillige død næsten uden skolekundskaber.

Ubemærket af alle, beskrevet som middelmådig i sit religiøse liv, gemte Søster Labouré i 46 år sin hemmelighed: - at det var hende som i 1830 i moderhusets kapel af den Hellige Jomfru selv havde fået til opgave at lade medaljen slå, sådan som den er den dag i dag.

Da hun mærkede, at hun snart skulle dø, gav hun en skriftlig beretning med detaillerede oplysninger til sine foresatte, og døde lige så ukendt, som hun havde levet.

Kapellet i Rue du Bac 140, Paris, er nu det mest besøgte sted i hovedstaden efter Eiffeltårnet. De besøgende er bedede pilgrimme fra hele verden.

Her bedes og synges medaljens bøn: Maria undfanget uden synd ……. på alle sprog og af alle racer.

Millioner af troende ude omkring i verden tager del i denne bøn til Maria, Kirkens og Jesu Moder. De beder om hendes nåde, hendes hjælp og trøst. Kort sagt: Om hendes søn Jesus Kristus.

Kapellet for Vor Frue af Den Undergørende Medalje i Rue de Bac.
Foto: Kasper Sevaj