Den 4. oktober 1928 blev grundstens-nedlæggelsen til kirken en realitet. Under sognepræst Georg Flynns store indsats sammen med flere medlemmer af menigheden, der hver især kom til at præge kirkens udseende og indretning, kunne kirken indvies den 25. oktober 1930.

Arkitekten bag var Tideman - Dal, og murermester var Jørgen Nielsen fra Helsingør. Der blev anvendt specielle håndstrøgne mursten, og det var dristigt at genoplive den gotiske stilart. men arkitekten gjorde det, fordi han ønskede at tilpasse kirken til byens andre (tidligere katolske) kirker. Varmesystemet, der blev installeret under stengulvet var ret ukendt på den tid. En stor del af interiøret er belgiske arbejder og anskaffet med hjælp fra Biskop Brems. De tre smukt udhuggede altre og korsvejsstationerne er alle fremstillet af Pierre de Caen sandsten. Ligeledes de belgiske blyindfattede ruder med en række glasmalerier i flammende farver.

Der blev samlet ind blandt menighedens medlemmer, og nogle af de velstillede katolske familier var uden tvivl gavmilde. Andenpræst pastor Kelly blev sendt til USA med "murstensark" á 25 øre, for at bede de katolske sogne om bidrag.

Den nye menighedssal blev opført i 1991, tegnet og bygget af arkitekt Gabor Kali. Denne bygning er tilpasset smukt arkitektonisk til både kirken og præstegården, således at de blev "forenet" på en både behagelig og praktisk måde. Ikke mindst nyder menigheden det nye lokale, der er blevet et dejligt samlingspunkt efter messen (kirkekaffe hver 3. søndag kl. 11:00), ved julemarkedet og på menighedsaftener.